Οι παίκτες μας από το Γαλλικό Μπιλιάρδο.

Λοντζετίδης Κ. Παπακώστας Κ.
  Δεμερτζής Κ.    Λάζος .
   Ελευθεριάδης Λ.    Αγιαννίδης Δ.
   Αμπρικίδης Χ.    Γεωργιάδης Χ.
   Γιώτας Κ.    Ιωαννίδης Ι.
   Κοντομήτρος Ε.    Ματσούκας Α.
   Μπελδερόπουλος Κ.    Νικολιδάκης Κ.
 Πανούσος Τ.  Παπαγεωργίου Γ.
 Παυλίδης Θ.  Τσακλίδης Ν.
 Ιωαννίδης Γ.          Χριστόπουλος Α.
 Γαβριηλίδης Α.    Κόμσουλας Γ.
Μήτκας Φ. Λεμονίδης Χ.
Τσιλίγκος Δ. Ζαχαριάδης Π.
       
       
     

 

 

 

η σελίδα είναι υπό κατασκευή ,σε λίγο θα προστεθούν και άλλοι οι παίκτες.